DAJEMY

NOWE

MOŻLIWOŚCI

Students’ Science Expo to pierwsze w Polsce targi kół naukowych na skalę ogólnopolską. Łączymy przestrzeń wystawienniczą dla kół naukowych z interesującymi prelekcjami oraz panelem na temat organizacji systemów finansowania działalności studenckiej

Zachęcamy do rejestracji Władze Uczelni lub wskazanych przez Państwa delegatów w celu zebrania wiedzy na temat studenckiego ruchu naukowego w Polsce

Eksploracja!

Students’ Science Expo to inicjatywa wspierająca rozwój polskich kół naukowych. Dla Władz Uczelni to także możliwość wymiany doświadczeń na temat możliwości wsparcia ich rozwoju. Ciekawa tematyka i skala organizacji sprawia, że staje się ono możliwością zbudowania szerszej wizji działania studenckiego ruchu naukowego w Polsce.

Wymiana doświadczeń!

Targi odbywające się w Hali Stulecia we Wrocławiu to okazja dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych wszystkich szkół wyższych w Polsce na wymianę doświadczeń, a także nawiązanie współpracy międzyuczelnianej.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, który będzie towarzyszył targom 3 października. Tematyką panelu będzie sposób organizacji systemów finansowania działalności studenckiej na poszczególnych uczelniach. Prezentacje będą przygotowywane przez poszczególne Samorządy Studenckie i będą trwały od 10 do 15 minut. Przewidujemy od 4 do 10 prezentacji.

Dzielenie się wiedzą

Organizatorzy spośród zgłoszonych prezentacji wybiorą przekrój najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych rozwiązań, które będą mogły być zaprezentowane przez Samorządy Studenckie z Państwa Uczelni przed innymi samorządami, kołami naukowymi i władzami uczelni na miejscu, w Hali Stulecia. Następnie prowadzący prezentacje wezmą udział w panelu dyskusyjnym moderowanym przez wskazane przez organizatora osoby, który przewiduje również żywy udział publiczności w dyskusji. Po konferencji przewiduje się wydanie publikacji na temat najciekawszych rozwiązań dotyczących finansowania działalności studenckiej.

Poznanie

Podczas  wydarzenia wydelegowani przedstawiciele będą mieli szansę na zapoznanie się z czołowymi profilami działalności innowacyjnych projektów kół naukowych z różnych typów uczelni w Polsce. Dzięki temu stwarzamy nowe możliwości na pomysły aktywizacji studentów na Państwa Uczelniach.

Połączenie wymiany wiedzy z nauką

Dla wybranych przez organizatorów kół naukowych i samorządów studenckich we wrześniu odbędą się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy będą mieli szansę na skonsultowanie prezentacji będącej częścią panelu na temat finansowania działalności studenckiej. Koła Naukowe będą zaś przedstawiać swoje wystąpienia podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie, na którą również Was zapraszamy.

Pozyskiwanie partnerów

Jednym z najważniejszych elementów targów jest również stworzenie nowej przestrzeni dla kontaktów pomiędzy studentami zrzeszonymi w kołach naukowych, a czołowymi firmami rynku polskiego. Organizatorzy zachęcają dlatego do rejestracji na targi również polskie firmy i tworzą ramy dla nawiązania długofalowych porozumień o współpracy, bezpośrednio wpływającej na wsparcie innowacyjnych projektów kół naukowych na Państwa Uczelniach.

Zapraszamy do rejestracji!*

* Po zakwalifikowaniu do udziału w wystawie przedstawicieli Władz Uczelni przez Organizatora wymagane jest potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty za zgłoszonych przedstawicieli w wysokości 95zł/osobę.
W ramach opłaty rejestracyjnej każdu uczestnik  będzie miał zapewnione: identyfikator, materiały konferencyjne, obiad oraz przerwę kawową.

 

Zapraszamy również do zbudowania szerokiej reprezentacji Państwa Uczelni poprzez wydelegowanie kół naukowych i przedstawicieli samorządów studenckich