DAJEMY

NOWE

MOŻLIWOŚCI

Students’ Science Expo to pierwsze w Polsce targi kół naukowych na skalę ogólnopolską. Łączymy przestrzeń wystawienniczą dla kół naukowych z interesującymi prelekcjami oraz panelem na temat organizacji systemów finansowania działalności studenckiej. Targi Students’ Science Expo to wyjątkowy sposób na zaprezentowanie dorobku naukowego studentów Państwa Uczelni na forum ogólnopolskim.

Eksploruj!

Students’ Science Expo to inicjatywa wspierająca rozwój polskich kół naukowych. Dla Samorządów Studenckich to także możliwość wymiany doświadczeń na temat możliwości wsparcia ich rozwoju. Ciekawa tematyka i skala organizacji sprawia, że staje się ono możliwością zbudowania szerszej wizji działania studenckiego ruchu naukowego w Polsce.

Wymień się doświadczeniem!

Wszystkie Samorządy Studenckie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, który będzie towarzyszył targom 3 października. Tematyką panelu będzie sposób organizacji systemów finansowania działalności studenckiej na poszczególnych uczelniach. Prezentacje powinny trwać od 10 do 15 minut.

Podziel się wiedzą!

Organizatorzy spośród zgłoszonych prezentacji wybiorą przekrój najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych rozwiązań, które będą mogły być zaprezentowane przez Was przed innymi samorządami, kołami naukowymi i władzami uczelni na miejscu. Następnie prowadzący prezentacje wezmą udział w panelu dyskusyjnym moderowanym przez wskazane przez organizatora osoby, który przewiduje również żywy udział publiczności w dyskusji. Po konferencji przewiduje się wydanie publikacji na temat najciekawszych rozwiązań dotyczących finansowania działalności studenckiej.

Poznawaj!

Podczas  wydarzenia przedstawiciele samorządów będą mieli szansę na zapoznanie się z czołowymi profilami działalności innowacyjnych projektów kół naukowych z różnych typów uczelni w Polsce. Dzięki temu stwarzamy nowe możliwości na pomysły aktywizacji studentów na Waszych Uczelniach.

Połącz wymianę wiedzy z nauką!

Dla wybranych przez organizatorów kół naukowych i samorządów studenckich we wrześniu odbędą się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy będą mieli szansę na skonsultowanie prezentacji będącej częścią panelu na temat finansowania działalności studenckiej. Koła Naukowe będą zaś przedstawiać swoje wystąpienia podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie, na którą również Was zapraszamy.

Nie czekaj! Dołącz do nas już dzisiaj!*

* Po zakwalifikowaniu do udziału w wystawie Samorządu Studenckiego przez Organizatora wymagane jest potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty za zgłoszonych przedstawicieli w wysokości 95zł/osobę.
W ramach opłaty rejestracyjnej każdu uczestnik  będzie miał zapewnione: identyfikator, materiały konferencyjne, obiad oraz przerwę kawową.