DAJEMY

NOWE

MOŻLIWOŚCI

Students’ Science Expo to pierwsze w Polsce targi kół naukowych na skalę ogólnopolską

Pokaż się!

Students’ Science Expo to inicjatywa wspierająca rozwój polskich kół naukowych, to także możliwość pokazania innowacyjnych pomysłów i wynalazków w szerokim wachlarzu dziedzin naukowych. Ciekawa tematyka i skala organizacji sprawia, że staje się ono reklamą studenckiego ruchu naukowego w Polsce.

Wymień się doświadczeniem!

 

Targi odbywające się w Hali Stulecia we Wrocławiu to okazja dla studentów wszystkich szkół wyższych w Polsce na wymianę doświadczeń, a także nawiązanie współpracy międzyuczelnianej.

Nawiąż współpracę!

 

Podczas wydarzenia studenci zrzeszeni w kołach naukowych bęsą mieli szansę na zapoznanie się z czołowymi firmami rynku polskiego i nawiązanie długofalowej współpracy, bezpośrednio wpływającej na wsparcie innowacyjnych projektów kół naukowych.

Połącz biznes z nauką!

 

Students’ Science Expo łączy w sobie elementy szerzenia wiedzy naukowej, a także stwarza okazję do podniesienia poziomu działań kół naukowych i ich projektów. We wrześniu odbędą się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych po odbyciu których ucvzestnicy będą mieli szansę na skonsultowanie prezentacji i przedstawienie ich podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie.

Nie czekaj! Dołącz do nas już dzisiaj!*

* Po zakwalifikowaniu do udziału w wystawie Koła Naukowego przez Organizatora wymagane jest potwierdzenie rejestracji poprzez dokonanie opłaty za zgłoszonych przedstawicieli (nie mniej niż dwóch) w wysokości 95zł/osobę.
W ramach opłaty rejestracyjnej każdu uczestnik  będzie miał zapewnione: identyfikator, materiały konferencyjne, obiad oraz przerwę kawową.