PROGRAM

9:00-9:30
Otwarcie Students' Science Expo

Miejsce: Sala Cesarska, Hala Stulecia

9:00-17:00
Wystawa Students' Science Expo

Miejsce: Płyta Główna, Hala Stulecia

9:30-10:15
Rozwój Start-up'ów w praktyce - panel dyskusyjny

Miejsce: Sala Cesarska, Hala Stulecia

10:30-11:15
Prelekcje A, B, C - część I

A – Ekonomia i nauki humanistyczne

Prelegent: Grzegorz Sobiecki, Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Temat: Manifest Nakamoto i geneza technologii blockchain

Streszczenie: W 2008 roku nie zidentyfikowany do dziś Satoshi Nakamoto opublikował artykuł – manifest, w którym opisał koncepcję zupełnie nowej technologii i propozycję jej implementacji (Bitcoina), która umożliwiła bezpieczny rozproszony transfer wartości w Internecie i konkurencję dla istniejących systemów płatności a nawet istniejących walut. Jak się okazało kilka lat później jej potencjał i zastosowania zaczęły znacznie wykraczać poza pierwotne założenia. Na wykładzie określimy, czym właściwie jest technologia blockchain, jak działa i jaki ma potencjał. Przyjrzymy się także bliżej motywom, które kierowały Satoshim oraz motywom, którymi kierują się użytkownicy kryptowalut. Zobaczymy, jak rozwijały się technologie, które stały się fundamentem technologii blockchain, jaką dziś znamy (strona podażowa) oraz potrzeby różnych użytkowników i developerów projektów blockchainowych (strona popytowa).

Miejsce: Sala Cesarska, Hala Stulecia

B – Inżynieria i innowacje

Prelegent: Patryk Arłamowski, Blebox.eu

Temat: Dlaczego łatwiej wyciągnąć królika z kapelusza niż innowację z szuflady?

Streszczenie: Luźna opowieść o tym dlaczego w (h)Ameryce ludzie rozwijający technologię jeżdżą Cadilaciem, w Niemczech BMW lub Mercedesem a w Polsce Fiatem Seicento. Czyli o oporach we współpracy nauki z biznesem, o innowacjach dla samych innowacji, trój-gąsienicowym czołgu oraz kompleksach, których mieć nie powinniśmy.

Miejsce: Rotunda 11, Hala Stulecia

C – Nauki medyczne i przyrodnicze

Prelegent: Marcin Rotkiewicz, dziennikarz naukowy w “Polityka”

Temat: Czy Europa da wreszcie szansę biotechnologii?

Streszczenie: Lęk przed GMO, czyli organizmami zmodyfikowanymi za pomocą narzędzi inżynierii genetycznej, od lat 90. ubiegłego wieku paraliżuje rozwój biotechnologii rolniczej na naszym kontynencie. Jak również w Azji i Afryce, gdzie ma to katastrofalne skutki dla tamtejszych rolników. Czy jest szansa, żeby Europa przestała być “ciemnym kontynentem” w kwestii stosunku do nauki i w końcu postawiła na rozwój technologii, która zmniejsza negatywny wpływ rolnictwa na środowisko i daje szansę na dalszy jego rozwój?

Miejsce: Rotunda 33, Hala Stulecia

11:30-13:00
Prezentacje biznesowe - panel Kół Naukowych

Miejsce: Sala Cesarska, Rotunda 11, Rotunda 33, Hala Stulecia

12:30-14:30
Obiad

Miejsce: Kuluary A-B, Hala Stulecia

13:30-16:30
Finansowanie działalności studenckiej w Polsce - panel dyskusyjny

Miejsce: Sala Cesarska, Hala Stulecia

15:00-15:45
Prelekcje B, C - część II

B – Inżynieria i innowacje

Prelegent: Dávid Forgács, Director of Knowledge Management at Saule Technologies

Temat: Ink-jet printed perovskite photovoltaics: from laboratory to industry

Streszczenie: Perovskite technology is under dynamic development within the last few years. In 2013, perovskite solar cells have been nominated to be one of the TOP 10 scientific breakthroughs of the year by Science Magazine. Their efficiency is already on par with silicon cells and is predicted to increase in the following years. Utilizing inkjet printing technique enables the design of freeform perovskite solar modules. The presentation will highlight how flexible, lightweight and low-cost perovskite solar cells can boost solar energy harvesting and open new possibilities for photovoltaic applications in a variety of industries.

Miejsce: Rotunda 11, Hala Stulecia

C – Nauki medyczne i przyrodnicze

Prelegent: Janusz Piechota, Amplicon

Temat: Nowoczesne technologie DNA w polskim biznesie

Streszczenie: Nowoczesne technologie oparte na analizie i manipulacji sekwencjami DNA wkroczyły do powszechnego użycia i silnie zmieniły oblicze wielu dziedzin działalności człowieka. Technologie te w największym stopniu wpłynęły na takie gałęzie przemysłu, jak medycyna i weterynaria (metody diagnostyki chorób zakaźnych i genetycznych), farmaceutyka (rekombinowane leki i szczepionki) oraz rolnictwo i przemysł spożywczy (żywność GMO, preparaty enzymatyczne). Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze technologie związane z DNA oraz produkty, które otrzymuje się z ich wykorzystaniem. W kolejnej części wykładu przedstawione wybrane przykładowe polskie firmy, które działają w tym obszarze. Ostatnia część wykładu zostanie poświęcona na omówienie przyczyn, które w Polsce utrudniają powstawanie firm specjalizujących się we wdrażaniu nowoczesnych technologii DNA w różnych obszarach naszej rodzimej gospodarki.

Miejsce: Rotunda 33, Hala Stulecia

16:00-16:45
Prelekcje B, C - część III

B – Inżynieria i innowacje

Prelegent: Bartłomiej Szyja, Politechnika Wrocławska

Temat: Modelowanie foto-elektrochemicznej redukcji CO2

Streszczenie: Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz rosnąca emisja CO2 do atmosfery przyczyniają się do podjęcia tematu konwersji CO2 do bardziej wartoścowych produktów. Celem pracy jest zaprojektowanie i określenie właściowości układu foto-elektrokatalitycznego w redukcji CO2 w celu otrzymania paliw, lub komponentów paliw. Podejście takie umożliwi zamknięcie cylku CO2 w środowisku, bez konieczności adaptacji technologii opartych na paliwach płynnych. Zaprezentowane zostaną wyniki dotyczące obu półogniw w układzie anody opartej na TiO2 lub Fe2O3, oraz katody opartej na funkconalizowanym grafenie. Teoretyczny nadpotencjał konieczny do zajścia półreakcji utlenienia jest niewielki i pozwala przypuszczać, że reakcja może zachodzić pod wpływem światła widzialnego, podobnie jak ma to miejsce w fotosystemie-II w procesie naturalnej fotosyntezy.  Zaprezentowane zostaną również największe problemy związane z tym procesem i drogi prowadzące do dalszej optymalziacji procesu.

Miejsce: Rotunda 11, Hala Stulecia

C – Nauki medyczne i przyrodnicze

Miejsce: Rotunda 33, Hala Stulecia

17:00-17:30
Zakończenie Students' Science Expo

Miejsce: Sala Cesarska, Hala Stulecia